Femdom

Sex tegen wil naakt krant nl

Dinsdag 13st, November 2017 9:17:27 Pm
[BANCHOR] kont sex
Stuur een gratis bericht
naar Elaine
Online
Elaine
  • 21 jaar Vrouw, Geit-gehoornd
  • Udenbos, Netherlands
  • Frans(Mooi zo), Vietnamees(Beginner), Italiaans(Gemiddeld)
  • Tandarts, Dierkundige
  • ID: 8537227292
  • Vrienden: Elaine, barb4
Profiel
Geslacht / Vrouw
Kinderen / Ja
Hoogte / 183 cm
Status / Actieve look
Onderwijs / Hoger onderwijs
Roken / Ja
Drinker / Nee
Contacten
Naam / Natalie
Profiel bekijken: / 8872
Nummer: / +312292-329-87

Beschrijving:

Kan een man zijn vrouw tot seks dwingen binnen het huwelijk Geschreven door Karim Kec Wat kan men van de onderstaande Hadith opmaken Kan een man zijn vrouw tot seks dwingen binnen het huwelijk. Ten eerste is het belangrijk om te weten dat islam een religie is die erg veel nadruk legt op het concept ‘wederzijdse liefde’ in een huwelijk.

Om deze reden zegt Allah ons in de Koran duidelijk dat: “En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [mawadda] en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt. Westerse studies hebben aangegeven dat slachtoffers van verkrachting binnen het huwlijk vaak meer emotioneel gekwetst zijn dan slachtoffers van andere vormen van verkrachting.

Om deze redenen mag een man in de islam zijn vrouw NIET tot seks te dwingen verkrachten. De hadith in kwestie geeft verder duidelijk aan dat een man totaal niet het recht heeft om zijn vrouw tot seks te dwingen. Daarnaast geeft de hadith duidelijk aan welke vergelding zal plaatsvinden wanneer een vrouw zonder reden haar man’s verzoek tot intimiteit afslaat, namelijk dat de engelen haar zullen vervloeken tot de ochtend, dit betekent dat het gebed van de vrouw en haar dua’s niet door Allah geaccepteerd zullen worden tot de ochtend, er wordt dus helemaal niet gesproken over een fysieke sanctie of plicht tot seksuele dwang in deze hadith.

Sheich Muhammad ibn Adam al-Kawthari zei m. De hadith vermeldt namelijk duidelijk dat: " Was dit niet het geval geweest, dan had de boodschapper van Allah vrede zij met hem de echtgenoot wel geadviseerd om zijn recht te behalen op een forse manier. Allah zegt namelijk in de Koran vertaling : “.. Zij zijn een gewaad voor u en gij bent voor haar een gewaad.. Op deze manier behoort een echtgenoot om te gaan met zijn vrouw in de Islam.

Hij moet haar warmte brengen, liefhebben en waardigheid geven, en dit is onmogelijk wanneer de man zijn vrouw tot seks zou dwingen, sterker nog, de man overschrijdt dan de gestelde eisen die Allah aan hem verplicht stelt in Surah Baqarah. Islamitische geleerden zoals bijv. Sheich Faraz Rabbani, Sheich G. Haddad, Sheich Muhammad Al-Hanooti etc. Surah Baqarah tot de conclusie gekomen, dat het zowel voor de man als de vrouw verplicht is zie notitie a om elkaars seksuele behoefte te vervullen in het huwelijk.

De beroemde geleerde al-Qurtubi zei: “zij heeft over hem hetzelfde recht op seksuele gemeenschap als hij over haar. Kortom net als de man heeft ook de vrouw in de islam recht op seks van haar echtgenoot. Toen de Profeet, vrede zij met hem, er achter kwam dat ‘Abdallah ibn ‘Umar zo opging in aanbidding, dat hij zelfs zijn plichten ten opzichte van zijn vrouw verwaarloosde, zei hij tegen hem: ‘Oh ‘Abdallah!

Klopt het wat mij verteld is, dat jij overdag altijd vast en je de avonden doorbrengt in aanbidding? Toen zei de Profeet, vrede zij met hem: "Dat moet je niet doen, vast en verbreek je vasten, aanbid gedurende de avonden, maar ga ook slapen.

Je lichaam heeft recht op je, je ogen hebben recht op je en je vrouw heeft een recht op je. Sahieh Boekharie, Volume 7, Nummer Dit recht bestaat onder andere uit gezelschap en intimiteit seks met haar echtgenoot.

Muzammil H. Siddiqi, voormalig president van de Islamitische gemeenschap in Noord-Amerika, verklaart dit nader door te zeggen: “De relatie tussen man en vrouw binnen het huwlijk moet gebaseerd zijn op rust, liefde en barmhartigheid. Allah zegt vertaling : “En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde [ mawadda ] en tederheid onder u geplaatst.

Deze drie vatten de idealen van het islamitisch huwlijk samen. Man en vrouw hebben de plicht om ervoor te zorgen dat zij beiden een bron van rust en troost voor elkaar zijn. Beide moeten er fysiek, emotioneel en spiritueel alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze elkaar gelukkig en op hun gemak laten voelen. Ze moeten zorg dragen voor elkaar. Om ervoor te zorgen dat rust en troost voor elkaar zullen toenemen moeten beide elkaar liefhebben en houden van elkaar, en barmhartig en vriendelijk zijn ten opzichte van elkaar.

Een liefdevolle en barmhartige relatie is een belangrijk ingrediënt voor goed huwlijk en gelukkig familieleven. Seks is een natuurlijke behoefte en verlangen. Islam staat seksuele gemeenschap alleen toe voor getrouwde koppels. Vreemdgaan en overspel zijn verboden in de islam.

Aangezien het in de islam alleen toegestaan is om seksuele gemeenschap te hebben binnen het huwlijk wordt van beide echtgenoten dan ook verwacht dat zij elkaars seksuele behoeften vervullen en attent zijn voor elkaar. De shariah islamitische wet geeft ons twee belangrijke principes wat betreft deze kwestie. Het 1e principe is dat de man zichzelf niet mag ontzeggen van zijn vrouw en dat vrouw zichzelf niet mag ontzeggen van haar man.

Beide zullen hun best moeten doen om elkaars behoeften te vervullen. Zelfs wanneer een vrouw ongesteld is, en het niet toegestaan is om seksuele gemeenschap te hebben, kunnen man en vrouw genieten van elkaars liefde en intimiteit op andere manieren. Het is bekend dat Aicha moge Allah tevreden met haar zijn heeft overgeleverd dat zij verwend werd met goed voorspel en liefkozerij op een manier die een echtgenote in de stemming brengt voor intimiteit. Wat de hadith in kwestie bedoeld, is dat een vrouw op haar man’s verzoek positief moet reageren.

De man mag zijn vrouw nooit dwingen tot seks, daarnaast moet de vrouw zich niet arrogant of hatelijke opstellen met betrekking tot haar waardering en respect voor hem. Wanneer de vrouw haar man te kennen geeft dat ze liever geen intimiteit heeft, dan moet dit voor de man een hint zijn dat zijn vrouw fysiek en emotioneel er niet toe in staat is. De man moet begripvol zijn en haar situatie begrijpen. Op dezelfde wijze moet de echtgenoot vriendelijk reageren op het verzoek van zijn vrouw, wanneer deze aangeeft behoefte te hebben aan intimiteit met hem.

Uitleg: De Profeet heeft zowel kwaad doen met opzet als zonder opzet haraam verklaard met de wetenschap dat het opzettelijk doen van kwaad erger is. Het moge duidelijk zijn nu dat verkrachting binnen het huwlijk valt onder het ‘opzettelijk doen van kwaad zowel emotioneel als fysiek ’ wat dus duidelijk haraam is in de Islam.

De Profeet v. Vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert het recht te maken, breekt het en als je het zo laat, blijft het gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk. Een man vroeg: ” wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw? Mannen die hun vrouw tot seks dwingen d. Uw vrouwen zijn een akker voor u - komt daarom tot uw akker, zoals het je behaagt en doet goed voor jezelf en vrees God en weet, dat je Hem zult ontmoeten en geef goede tijdingen aan de gelovigen.

De echtgenoot zal op dezelfde manier zijn vrouw moeten benaderen tijdens seksuele gemeenschap vandaar dat Allah het woord akker gebruikt in deze vers , de echtgenoot moet op een liefdevolle en verstandige manier net zoals een landbouwer zijn akker onderhoud zijn vrouw benaderen tijdens seksuele gemeenschap. Merk op dat de vers niet voor niets zegt ‘vrees Allah ‘, wat aanduid dat de man bewust moet zijn van het feit dat Allah hem zal beoordelen op de manier waarop hij zijn vrouw benadert een oprechte goede moslim, zal daarom altijd zijn vrouw vriendelijk, liefdevol en respectvol benaderen.

Anas ibn Malik heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah SWT zei:”Niemand van jullie mag zijn vrouw benaderen als een wild dier, laat er eerst sprake zijn van een boodschap tussen jullie ”, de metgezellen vroegen, “wat is die boodschap? Aboe Hoerairah verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen” overgeleverd door Tirmidzie, zie ook Imam Nawawi’s “Tuinen der Oprechten” blz.

Als je probeert haar recht te maken breek je het en als je het zo laat blijft die gebogen. En behandelt hen vrouwen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft. Het was de gewoonte van Allah’s boodschapper om vriendelijk, vrolijk en speels om te gaan met zijn vrouwen, hij was medelijdend en deed zijn best in het onderhouden verzorgen van hen, daarnaast lachte hij veel samen met zijn vrouwen…” Ibn Kethier’s Tafsier “Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

Tot slot een aantal leerzame fatwa met betrekking tot dit onderwerp: De beroemde geleerde uit Saudie Arabie Sheich Ibnoe cOethaymien zei het volgende m. Lijdt zij echter onder gemoedskwellingen zowel fysiek als emotioneel die haar verhinderen gemeenschap te hebben met haar man, dan is het niet toegestaan voor de man om zijn vrouw tot gemeenschap te dwingen. Aboe Sacied Sacd ibnoe Maalik ibnoe Sinaan al-Khoedrie heeft namelijk overlevert dat de Boodschapper van Allah vrede zij met hem heeft gezegd: “Doe geen kwaad zonder opzet en doe geen kwaad met opzet.

Kortom zowel de man als de vrouw moeten beide hun best doen om zoveel mogelijk aan elkaars wensen te voldoen, dit omdat het huwelijk binnen de islam de enige toegestane manier is voor een man en de vrouw om seksuele gemeenschap te hebben, en daardoor de deur naar Zinah gesloten te houden.

Het huwelijk binnen de islam moet gebaseerd zijn op de door Allah gestelde eisen, namelijk: liefde, respect en barmhartigheid. Liefde is islam en islam brengt liefde, hierin is absoluut geen plaats voor dwang en misbruik binnen het huwelijk. Als moslim zijnde zijn we verplicht om onze partner in het huwelijk te behandelen en te beminnen met deze hoogste graad der liefde! Allah weet het beter Notities: Notitie A: Wanneer iets verplicht is voor een moslim om te doen, wil dit dan zeggen dat men de moslim kan dwingen met geweld of kracht om deze verplichte dingen te doen?

Wanneer iemand niet vast tijdens ramadan wat haram is , hebben wij moslims dan het recht om deze persoon tot vasten te dwingen? Natuurlijk niet! We weten allemaal dat het verplicht is voor een persoon om islam als religie te volgen, wil men in Jannah paradijs komen, wil dit nu zeggen dat wij moslims in Nederland de niet-moslims tot de islam moeten dwingen?

Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in God gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. God is Alhorend, Alwetend. Nu we weten dat het niet toegestaan is om niet-moslim tot de islam te dwingen is het vanzelfsprekend dat het voor moslims tevens niet toegestaan is om eigen broeders en zusters in geloof te dwingen tot religieuze plichten, in islam is een ieder namelijk verantwoordelijk voor zijn eigen daden, en een ieder bepaald tenslotte voor zichzelf op het einde welke keuzes hij maakt in zijn leven o.

Uiteraard is het de plicht van elke moslim en moslima om broeders en zusters tot het goede aan te sporen en het kwade te verbieden d. Allah SWT zal ons beoordelen op onze intenties, en de intentie van iemand kan alleen op een juiste manier tot stand komen, wanneer er vrije keuze en vrije wil is in religie. Iemand die namelijk tot de islam of tot bepaalde daden gedwongen wordt verricht zijn daden niet uit liefde voor Allah, maar voor andermans verlangens. En dit aspect hoort niet thuis binnen de islam.

Allah SWT wil zien wie er uit vrije wil van hem gaat houden en uit liefde voor hem zijn regels gaat volgen, degenen die uit dwang of andere motieven bijv. Kortom een juiste intentie en beproeving van de mens kan alleen tot stand komen wanneer er vrije wil en keuze is in religie, om deze redenen heeft Allah dan ook dwang in religie of religieuze verplichtingen verboden.

Homo s neuken rhiannas tieten

Van
shakhawan.zandi

Neem contact met ons op Privacy
Copyright © 2019-2020 vulkaaneifel.nl